0300 085 0001

Cofrestru

Os ydych yn byw yn ein dalgylch, mae croeso i chi gofrestru gyda ni. Mae’r map isod yn dangos ffin y gwasanaeth.

Os ydych eisiau cofrestru, dylech gysylltu gyda ni a byddwn yn gwneud y trefniadau angenrheidiol.

Yn y cyfamser, gallwch lawrlwytho llyfryn y practis, neu ffurflenni cofrestru cleifion newydd ar waelod y dudalen hon.