0300 085 0001

Sut y mae’n gweithio

Y ffordd ‘Prestatyn Iach’ o wneud pethau.

Yn Prestatyn Iach, rydyn ni’n hapus i feddwl yn wahanol os nad yw’r ffordd draddodiadol yn gweithio i chi!

Dyna pam ein bod wedi sefydlu’r gwasanaeth yn ofalus i fod yn fwy hyblyg.

Darllenwch fwy...!


Y Strwythur

Y Strwythur

Eich Tîm Allweddol sy’n cydlynu eich gofal iechyd. Mae amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn eich Tîm fydd yn gallu ymgynghori gyda chi i helpu gyda’ch gofal parhaus.

I gefnogi eich Tîm Allweddol, mae nifer o wasanaethau eraill ar gael:

E-Consult

Y Gwasanaeth Nyrsys Practis

Gall ein tîm o nyrsys practis, gweithwyr gofal iechyd a staff ‘tynnu gwaed’ roi sylw i’ch anghenion nyrsio practis cyffredinol.

Gwasanaethau Arbenigol Cysylltiedig

Mae nifer o weithwyr proffesiynol a gwasanaethau arbenigol ar gael i gefnogi cleifion o bob tîm.

Beth sy’n bwysig i chi

Mae popeth yn cael ei greu o’ch cwmpas chi. Chi yw’r arbenigwr ar wybod beth sy’n bwysig i chi, a pha opsiynau fyddai’n gweithio orau i chi. Gallwn awgrymu bob math o ffyrdd o helpu, ond os nad ydyn nhw’n cyd-fynd â’r hyn sy’n bwysig i chi ni fyddant yn gweithio i chi!

Bob blwyddyn rhagnodir gwerth miliynau o bunnau o feddyginiaeth sydd yna’n cael ei daflu, neu o leiaf ddim yn cael ei gymryd yn iawn. Yn aml iawn mae hynny oherwydd nad yw’r gweithwyr gofal iechyd, wrth ragnodi’r feddyginiaeth, wedi sefydlu beth sy’n bwysig go iawn i’r claf. Felly mae’n wastraff o amser proffesiynol, gwastraff o feddyginiaeth ac yn sicr yn wastraff o amser y claf!

Sgiliau staff eraill

Wrth ddeall beth sy’n bwysig i chi, gwyddom fod ffyrdd gwell o drefnu’r gwasanaethau a gynigiwn i weithio’n well i chi.

Yn gyntaf, mae gan bob claf Dîm Allweddol fydd yn gyfrifol am eich gofal parhaus. Os oes gennych anghenion gofal iechyd cymhleth, bydd eich Tîm yn eich helpu i’w cydlynu.

Nid oes angen sgiliau Meddyg ar gyfer pob problem gofal sylfaenol. Yn wir mae llawer o staff proffesiynol eraill a allai ddatrys rhai problemau nid yn unig cystal, ond weithiau’n well na’ch Meddyg Teulu.

Felly rydyn ni wedi cynnwys amrywiaeth o staff proffesiynol yn ein timau sy’n gweithio’n dda gyda’i gilydd i sicrhau bod y gwahanol wybodaeth a sgiliau sydd ganddynt ar gael i holl gleifion y tîm. Maen nhw’n rhannu swyddfa ac yn helpu ei gilydd i ofalu amdanoch heb orfod trosglwyddo eich gofal i weithwyr proffesiynol eraill yn ddiangen.

Fel hynny, maen nhw’n dod i’ch adnabod, a beth sy’n bwysig i chi.

Ffyrdd gwell o wneud pethau

Dim ond oherwydd bod angen ein help arnoch, nid yw’n golygu bod angen i chi aros amdanom. Mae gan bawb fywydau prysur ac mae’n bwysig i ni fod mor hyblyg â phosib.

Felly rydyn ni’n hapus i ymgynghori gyda chi mewn ffordd eraill os yw’n haws. Er enghraifft dros y ffôn, Skype a’r e-bost.

Ac os yw’n rhywbeth syml, bydd cydlynydd eich Tîm Allweddol yn hollol fodlon pasio negeseuon i chi gan weithwyr eich Tîm Allweddol heb ormod o anhwylustod.