0300 085 0001

Rebecca Andrews

Rebecca Andrews

Meddyg Teulu | Tîm Elwy

Rebecca yw un o’r Meddygon Teulu yn Nhîm Elwy. 

Mae Rebecca yn awyddus iawn i’ch helpu i ganfod atebion sy’n canolbwyntio ar beth sydd bwysicaf i chi. Mae’n hapus iawn i’ch helpu i ganfod ffyrdd eraill o wella eich iechyd neu gadw’n iach heb gymryd llwyth o dabledi, yn ôl beth fyddai orau gennych. 

Mae Rebecca yn cefnogi gweddill y Tîm i sicrhau bod y staff proffesiynol eraill yn y tîm yn gallu parhau i oruchwylio eich gofal hyd yn oed os oes angen mewnbwn weithiau gan Feddyg Teulu.