0300 085 0001

Maxine Underhill

Maxine Underhill

Ymarferydd Nyrsio | Tîm Dyfrdwy

Roedd Maxine wedi gweithio ym Meddygfa Pendyffryn ers 1997. 

Mae ganddi lwyth o brofiad o weithio mewn sefyllfaoedd gofal Sylfaenol a Chymunedol ac mae’n wych am roi cyngor os ydych yn poeni am eich iechyd. Mae Maxine hefyd yn rhan bwysig o’r tîm pan ddaw’n fater o reoli eich cynllun triniaeth a gall gadw golwg arbenigol ar hyd yn oed y cynllun triniaeth feddygol mwyaf cymhleth i’w gadw ar y trywydd iawn. 

Gall Maxine eich helpu i ganfod llwyth o ffyrdd eraill o wella eich iechyd neu gadw’n iach fel bod eich cynllun triniaeth mor syml â phosib ac yn cwrdd â’ch disgwyliadau. 

Hoff fwyd
Rydw i’n llysieuwraig ac wrth fy modd gyda chaws Halloumi ac olifau.

Diddordebau a hobis
Treulio amser gyda theulu a ffrindiau a thrafeilio. Rwyf hefyd yn cefnogi rygbi Cymru’n frwd ac yn dilyn rasys F1.

Hoff raglen deledu
British Bake Off – byddwn wrth fy modd yn gallu gwneud cacennau.

Fi mewn tri gair …
1. Gweithiwr caled
2. Positif
3. Synnwyr digrifwch da...o diar, mwy na thri gair!

Alla i ddim byw heb ……
Coffi cryf i ddechrau’r diwrnod.

Rwyf ar fin …
Dechrau Gradd Meistr - nid ydych byth yn rhy hen i ddysgu