0300 085 0001

Mark Hall

Mark Hall

Therapydd Galwedigaethol | Tîm Dyfrdwy

Mae Mark yn arwain ein Therapyddion Galwedigaethol ac, fel gweddill y tîm, daw â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad gyda fo. 

Mae gan weithwyr ThG rôl anferth i’w chwarae mewn hyrwyddo lles corfforol a meddyliol. Mae Mark yn awyddus i helpu cleifion 

- i reoli eu cyflwr eu hunain 

- i deimlo mewn rheolaeth

- i fyw bywydau egnïol

Hoff fwyd
Bwyd Indiaidd (sbeislyd!)

Hoff raglen deledu?
Newydd fwynhau’r gyfres ‘Call the midwife’ ddiweddaraf.

Tri gair i ddisgrifio Mark...
Hoffus, allblyg, cydwybodol. 

Alla i ddim byw heb
Un trît yr wythnos – brecwast wedi’i ffrio, mynd heibio ffrind yn annisgwyl neu wylio ffilm. Mae pawb yn haeddu trît!