0300 085 0001

Mair Jones

Mair Jones

Cydlynydd y Tîm Clinigol | Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mair yw Cydlynydd ein tîm clinigol, ac mae’n gyfrifol am geisio cael tîm estynedig yn y lle iawn ar yr adeg iawn i gynnal sesiynau ymgynghori gyda chleifion – ac i gyd mewn adeilad sy’n llawer rhy fach – felly nid yw’n waith hawdd!

Ar ben hyn, mae Mari yn cyflawni nifer o dasgau nyrsio gan gynnwys brysbennu nyrsys ar gyfer y gwasanaeth diwrnod hwnnw.  

Hoff fwydydd
Bwyd Thai ac Asiaidd a Siocled. 

Hobis
Gwnïo, DIY, bod yn yr awyr agored a marchogaeth. 
Rwyf newydd orffen aseiniad ac addasu fy nhŷ ar gyfer cael ci bach.  

Fi mewn tri gair
Gonest, Ymroddedig a Dibynadwy.