0300 085 0001

Linda Biggs

Linda Biggs

Therapydd Galwedigaethol | Tîm Alyn

Ni fydd Linda’n cychwyn tan nes ymlaen yn 2016 pan fydd yn symud i Ogledd Cymru gyda’i theulu. 

Mae Linda’n un o’n Therapyddion Galwedigaethol profiadol ac, fel gweddill y tîm, mae’n dod â chyfoeth o wybodaeth gyda hi. 

Mae gan weithwyr ThG rôl anferth i’w chwarae mewn hyrwyddo lles corfforol a meddyliol. Mae Linda’n awyddus i helpu cleifion 

- i reoli eu cyflwr eu hunain 

- i deimlo mewn rheolaeth

- i gael bywydau egnïol


Hoff fwyd
Chicken Kiev

Diddordebau
Cymdeithasu, cerdded y ci, gwylio rygbi.

Fi mewn tri gair...
Aelod ymroddedig o dîm

Alla i ddim byw heb....
- Sgiliau DIY fy ngŵr, mae wedi creu dau gartref teuluol hyfryd i ni.
- Fy nghi Fudge, sy’n andros o hwyl a phob amser yn gwneud i ni wenu.

Ar y funud rwyf yn....
Dod o hyd i gartref teuluol yng Ngogledd Cymru, setlo mewn i Prestatyn Iach a setlo fy meibion yn y coleg.