0300 085 0001

Lia Popa

Lia Popa

Fferyllydd | Tîm Brenig

Lia yw fferyllydd Tîm Elwy ac mae’n hapus i helpu!

Fel fferyllydd profiadol mae gan Lia wybodaeth helaeth am feddyginiaethau a gall ddelio ag unrhyw ymholiad am feddyginiaeth.

Os oes gennych gwestiwn am eich meddyginiaeth neu’n cael trafferth cymryd eich meddyginiaeth, dylech gysylltu â Lia.

Mae Lia hefyd yn brysur y tu ôl i’r llenni’n sicrhau bod monitro’n digwydd i gadw cynlluniau triniaeth meddyginiaeth yn ddiogel, gan roi gwybod i’ch Meddyg Teulu a staff proffesiynol eraill y tîm am unrhyw broblem feddyginiaeth.

I drefnu i weld Lia, gofynnwch i staff y Dderbynfa neu cysylltwch â Chydlynydd eich Tîm.