0300 085 0001

Julie Roberts

Julie Roberts

Cydlynydd Tîm | Tîm Brenig

Julie yw Cydlynydd Tîm Allweddol Brenig. 

Mae Julie wrth law i helpu gydag ymholiadau i’r Tîm, i’ch helpu os nad ydych yn siŵr pwy allai eich helpu orau ac i sicrhau bod eich cyswllt â’r Tîm mor llyfn â phosib, gan ofyn i chi ddod i’r Feddygfa dim ond pan fo angen. 

Gallwch gysylltu â Julie drwy ffonio 03000 85 0001 neu e-bostio team.brenig@wales.nhs.uk. Os ydych yn Nhîm Brenig a ddim yn siŵr am rywbeth, cysylltwch â Julie!

Rhaglen deledu orau
Prison Break 

Fi mewn tri gair
Hwyliog
Gofalgar
Empathetig 

Alla i ddim byw heb....
Fy ffôn symudol

Stori ddigri
Mae rhai o fy ffrindiau wedi rhoi’r enw 'Daisy' i mi. 

Pan oedd fy mhlant yn fach, mi fuon ni am dro i fyny’r lôn o Brestatyn i Ddyserth. Yng nghefn rhaeadr Dyserth aethom ar draws cae’n llawn o frain a ddechreuodd ddod ar ein holau i lawr y rhiw.

Mewn arswyd ac yn ofni am fywydau fy nhri phlentyn, rhedais yn sgrechian i lawr y rhiw ac ar draws nant i mewn i gae arall.

Allan o wynt yn lân, yn fwd drosof ac un esgid ar goll, ffoniais fy mam i ddweud ein bod wedi ein dal mewn cae gyda brain o’n cwmpas a dywedodd y byddai’n cael rhywun i ddod yno i’n hachub.

Rai munudau wedyn clywsom hofrennydd felly dechreuais neidio i fyny ac i lawr gan chwifio fy mreichiau o’r cae i dynnu ei sylw. Ond yn ddiarwybod i mi nid yno i’n hachub ni oedd yr hofrennydd; digwydd â phasio oedd o. Wrth iddo hedfan i ffwrdd, dechreuodd fy mhlant grïo a dweud y bydden ni yno am byth.

Rai munudau wedyn, ffoniodd fy mam yn ôl i ddweud ei bod wedi cael gafael ar y ffarmwr ac y byddai’r brain yn hedfan i ffwrdd dim ond i ni glapio ein dwylo. Roedd yn ddiwrnod llawer mwy anturus nag y dychmygais.