0300 085 0001

John Wright

John Wright

Ymarferydd Nyrsio | Tîm Brenig

Mae John yn hapus iawn i helpu a bydd yn parhau i oruchwylio eich gofal os dymunwch. Y tu ôl i’r llenni mae gweddill Tîm Brenig yno i gefnogi - lle bo angen - fel bod eich cynllun gofal yn derbyn mantais profiad a gwybodaeth y tîm cyfan.