0300 085 0001

Fraser Campbell

Fraser Campbell

Meddyg Teulu | Tîm Alyn

Mae Fraser yn Feddyg Teulu profiadol ar ôl bod yn Feddyg Teulu gyda Grŵp Meddygol Pendyffryn.

Mae Fraser yn ymgynghori â chleifion yn Nhîm Alyn pan fydd angen sgiliau penodol Meddyg ar gyfer eu gofal.

Y tu ôl i’r llenni, os nad yw’n ymgynghori mae Fraser yn gweithio gyda gweddill y Tîm i gynnig safbwynt Meddyg Teulu pan fo angen.

Mae Fraser yn gweithio'n rhan amser i Brestatyn / Rhuddlan Iach, gan dreulio gweddill ei wythnos yn gweithio fel Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.