0300 085 0001

Hock Wong

Hock Wong

Meddyg Teulu | Tîm Clwyd

Hock yw un o’r Meddygon Teulu yn Nhîm Allweddol Clwyd.

Mae Tîm Clwyd yn darparu gwasanaeth o Feddygfeydd Seabank a Rhuddlan. Mae Hock hefyd yn cynnal ambell i sesiwn glinigol o safle Canol Prestatyn.

Y tu ôl i’r llenni mae Hock yn cefnogi gweddill staff Tîm Clwyd fel y medrant barhau i ddarparu barn broffesiynol hyd yn oed pan fod angen barn arbenigol Meddyg Teulu.