0300 085 0001

Esyllt Senger

Esyllt Senger

Ymarferydd Nyrsio - Siaradwr Cymraeg | Tîm Clwyd

Mae Es wedi bod yn wyneb cyfarwydd a chyfeillgar ym Meddygfa Seabank ers blynyddoedd ac yn aros gyda’r tîm wrth i Feddygfa Seabank ddod yn rhan o Brestatyn / Rhuddlan Iach.

Mae Es yn hynod brofiadol mewn Gofal Sylfaenol ac yn hapus i helpu pan fo'r angen yn codi.

Mae Es yn rhan o Dîm Clwyd, gan gefnogi safleoedd Seabank a Rhuddlan yn bennaf, ond hefyd yn cynnal rhai sesiynau yn safle Canol Prestatyn.