0300 085 0001

Alexis Conn

Alexis Conn

Therapydd Galwedigaethol | Tîm Elwy

Ni fydd Alexis yn cychwyn am rai wythnosau.

Mae Alexis yn un o’n Therapyddion Galwedigaethol profiadol – yn gweithio gyda Thîm Elwy -  ac fel gweddill y tîm mae’n dod â chyfoeth o wybodaeth gyda fo. 

Mae gan weithwyr ThG rôl anferth i’w chwarae mewn hyrwyddo lles corfforol a meddyliol. Mae Alexis yn awyddus i helpu cleifion 

- i reoli eu cyflwr eu hunain 

- i deimlo mewn rheolaeth

- i gael bywydau egnïol