0300 085 0001

PIPA study

Posted 16.06.22 in the General

Rydym yn cefnogi astudiaeth newydd sydd yn anelu at leihau iselder a phryder ymysg pobl ifanc 11 -15 oed

Mae iechyd meddwl yn hanfodol bwysig, yn enwedig yn yr hinsawdd bresennol, ac rydym yn gobeithio y bydd yr astudiaeth ymchwil hon yn cael effaith bositif ar iselder a phryder ymysg pobl ifanc

                                                                                  www.warwick.ac.uk/pipa