0300 085 0001

*Hysbysiad i Gleifion*

Posted 20.04.21 in the Surgery news

Mae Prestatyn/Rhuddlan Iach wedi penderfynu defnyddio E Ymgynghori (E Consult) o ddydd Llun – ddydd Gwener yn unig.

Bydd E Ymgynghori yn cael ei ddiffodd am 6.30pm ar ddydd Gwener tan fore dydd Llun.

Anogir cleifion i ffonio’r Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau 03001235566 os ydych yn sâl ac angen help meddygol dros y penwythnos.