0300 085 0001

Newyddion Brechu Diweddaraf

Posted 23.03.21 in the Surgery news

Ym Mhrestatyn/Rhuddlan Iach rydym yn parhau i weithio’n galed i ddarparu clinigau brechu COVID ar ddydd Sadwrn a thrwy gydol yr wythnos ar gyfer ein cleifion cymwys. Ar hyn o bryd, rydym yn brechu grŵp blaenoriaeth 6 (rhai 18-64 â phroblemau iechyd) yn ogystal â’r cleifion sy’n weddill o Garfannau 1-5 (65 oed a hŷn). Rydym hefyd wedi dechrau rhoi’r ail frechlyn i gleifion cartrefi nyrsio a rhai sy’n gaeth i’r tŷ.

Mae gennym nifer fawr o gleifion yng Ngharfan 6, felly plis peidiwch â phoeni os nad ydym wedi cysylltu â chi eto.

Gofynnwn i chi beidio â’n ffonio i holi am eich brechlyn, byddwn yn cysylltu â chi pan fydd eich carfan yn dechrau. Peidiwch â ffonio i ddweud bod eich cymydog neu ffrind wedi cael eu brechu’n barod er eu bod mewn grŵp brechu is gan na fyddwn yn gallu rhannu’r wybodaeth honno â chi oherwydd cyfrinachedd a chofiwch nad yw rhai anableddau/problemau yn rhai amlwg.

Rydym yn eich sicrhau y byddwch yn cael gwahoddiad pan ddaw eich tro. Mae staff y feddygfa’n gweithio’n hynod o galed i barhau i frechu yn ogystal â darparu gofal parhaus yn y feddygfa i’r rhai sydd ei angen.