0300 085 0001

E-Ymgynghori (Ffordd newydd i gysylltu â’n practis)

Posted 26.06.20 in the Surgery news

Os ydych wedi cysylltu â’r practis yn ystod y misoedd diwethaf, byddwch yn ymwybodol oherwydd yr argyfwng Covid-19, rydym wedi gorfod gwneud ychydig o newidiadau i’r ffordd yr ydym yn cynnal ein gwasanaethau Meddyg Teulu.

 

Rydym yn awr yn gobeithio ail-afael yn y gwasanaethau sydd wedi cael eu hoedi, a rhan o’r strategaeth sydd wedi’i roi ar waith fydd cyflwyno ffordd newydd i gysylltu â’r practis, drwy gyflwyno’r system E-Ymgynghori ar y system e-ymgynghori. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio’n eang mewn gofal cychwynnol ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd yn rhoi gwybodaeth llawer mwy manwl i ni o’ch problemau, a bydd yn ein caniatáu i gyfeirio’r ymholiad at yr unigolyn cywir ac o fewn yr amserlen gywir.  

 

O ddydd Mercher 1 Gorffennaf, bydd angen i chi fynd ar ein gwefan a chwblhau’r e-ymgynghori ar gyfer unrhyw faterion iechyd neu weinyddol. Os byddwch yn ffonio’r practis, bydd gofyn i chi roi’r ffôn i lawr a chwblhau e-Ymgynghori, os nad ydych yn gallu ei gwblhau am unrhyw reswm, ffoniwch ni a bydd aelod o dîm y dderbynfa yn ei gwblhau gyda chi dros y ffôn.