0300 085 0001

Covid Cohort 6

Posted 02.03.21 in the Surgery news

Dylai pob claf 65 oed a throsodd fod wedi cael y brechlyn neu wedi cael cynnig brechlyn Covid erbyn hyn. Os nad ydych wedi cael cynnig y brechlyn cysylltwch â’r feddygfa i drefnu apwyntiad unai dros y ffôn – 03000850001 neu e-bosthealthy.prestatyn@wales.nhs.uk

 

Yr ydym bellach yn cynnig y brechlyn Covid cyntaf i gleifion yng ngharfan 6 (cleifion 16 i 64 oed sydd â chyflyrau iechyd gwaelodol sy’n eu rhoi mewn risg uwch o gael clefyd difrifol neu farwolaeth) – cliciwch ar y ddolen isod.

 

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/eligibility-for-the-vaccine/

 

Yr ydym yn cysylltu â’r cleifion sy’n perthyn i’r garfan hon i gynnig apwyntiadau iddynt neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol.

 

Bydd angen i unrhyw gleifion sy’n perthyn i’r garfan hon sydd yn 16 neu 17 oed gael eu brechu gyda’r brechlyn Pfizer felly bydd angen i ni eich helpu i drefnu apwyntiad yn un o’r canolfannau brechu torfol i wneud hyn.