0300 085 0001

Diweddariad am y brechlyn Covid-19: Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Posted 05.10.21 in the

Rydym yn ymwybodol bod gan lawer o’n cleifion ymholiadau am eu dos atgyfnerthu o’r brechlyn Covid-19, ac wedi bod yn cysylltu â ni i ofyn a ellir rhoi hwn ym Mhrestatyn Iach. Yn anffodus, oherwydd heriau logistaidd, nid yw’n bosibl cynnig brechlynnau atgyfnerthu ym Mhrestatyn Iach ar hyn o bryd, ac maent ar gael drwy ganolfan frechu’r OpTic yn Llanelwy.

***Peidiwch â’n ffonio ni gydag ymholiadau am y brechlyn Covid-19, gan fod hyn yn llenwi ein llinellau ffôn yn ddiangen sy’n barod yn brysur iawn***

… OND a fyddech cystal â threfnu apwyntiad ar gyfer eich brechlyn ffliw blynyddol os ydych yn gymwys amdano a heb wneud hynny eto? Yn anffodus rydym yn disgwyl y bydd cynnydd mawr yn nifer yr achosion o’r ffliw y gaeaf hwn felly mae’n bwysig iawn bod cymaint o bobl â phosibl yn cael eu brechu.

‘Gwybodaeth am y brechlyn ffliw: Cymhwystra ar gyfer y brechlyn – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Diweddariad am y brechlyn Covid-19: Y Diweddaraf ar Frechlynnau – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru