0300 085 0001

Covid -19 Brechlyn

Posted 10.12.20 in the Surgery news

Hysbysiad i’n holl gleifion – yn unol ag arweiniad cyfredol gan Lywodraeth Cymru, NI fydd meddygfeydd yng Nghymru yn rhoi’r brechlyn Covid-19 yn uniongyrchol. 

Peidiwch â chysylltu â’ch meddygfa am frechlyn Covid-19.

Mae model canolfan frechu torfol yn cael ei ddatblygu ledled Cymru a bydd y ganolfan yn cysylltu â chi’n awtomatig i drefnu apwyntiad, yn seiliedig ar yr amserlen a’r lefel risg.


https://gov.wales/written-stat...