0300 085 0001

Grwpiau a Chlybiau

Mae mwynhau’r iechyd a’r lles gorau’n gymaint o fater o gyswllt cymdeithasol, ffordd o fyw a bod yn egnïol ag ydyw o gymryd tabledi a thriniaethau meddygol!

Er enghraifft, gall helpu pobl i gyfarfod pobl eraill gyda diddordebau a hobis tebyg fod yn llawer mwy effeithiol i wella hwyliau a phroblemau iechyd meddwl, a achosir gan ynysu cymdeithasol neu ddiffyg hyder, na rhagnodi tabledi gwrth-iselder.

A gall helpu pobl i fwyta’n iach gael llawer mwy o effaith na chymryd tabledi gostwng colesterol bob dydd!

Rydyn ni’r un mor awyddus i weithio gyda chi i ddod o hyd i’r grwpiau a’r clybiau iawn i wella eich iechyd.

Cymrwch olwg ar rai o’r Grwpiau a’r Clybiau hyn yn ardal Prestatyn a Rhuddlan – a chofiwch, rhowch wybod os ydyn ni wedi gadael rhai allan!

Pop In - Gronant Road

Prestatyn
Does not involve very much physical exercise

Bereaved Pals


Does not involve very much physical exercise

Rhandir Cymunedol

Prestatyn
Does not involve very much physical exercise

Coffee pod


Does not involve very much physical exercise

Garden Share Prestatyn

Prestatyn
Involves physical exercise - outdoors

Community Choir

Gwaenysgor, nr Prestatyn
Does not involve very much physical exercise

Tai Chi


Involves physical exercise - indoors

Starflower Yoga


Involves physical exercise - indoors

Drop In Sessions 9-18's


Does not involve very much physical exercise

Ballroom and Barn Dance Club


Involves physical exercise - indoors

Lunch Club


Does not involve very much physical exercise

Art Club


Does not involve very much physical exercise

Social Bowling


Involves physical exercise - indoors

Community Allotment Session


Involves physical exercise - outdoors

Yoga


Involves physical exercise - indoors

Sequence Dancing


Involves physical exercise - indoors

Sequence Dancing

Ffynnongroyw, nr Prestatyn
Involves physical exercise - indoors

Walking - Fast Paced


Involves physical exercise - outdoors

Walking - Gentle


Involves physical exercise - outdoors

Cycling - Social Cycling


Does not involve very much physical exercise

Nordic Walking


Involves physical exercise - outdoors

Lon Las Loonies

Prestatyn
Involves physical exercise - outdoors

Prestatyn Gold Club

Prestatyn, Denbigshire
Involves physical exercise - outdoors

Test Club


Does not involve very much physical exercise

Another Test Club


Involves physical exercise - outdoors

Fitness Class


Does not involve very much physical exercise