0300 085 0001

Digwyddiadau

Digwyddiadau iechyd a lles i ddod yn ardal Prestatyn a Rhuddlan.

Mi fydden ni’n falch o gael gwybod am unrhyw ddigwyddiadau yn ardal Prestatyn sydd o ddiddordeb o bersbectif lles corfforol neu seicolegol. Anfonwch e-bost at healthy.prestatyn@wales.nhs.uk

25 Mai

MAE PRESTATYN IACH / RHUDDLAN IACH AR GAU 1pm-5pm AR DYDD IAU 10 MEDI 2020 AR GYFER HYFFORDDIANT STAFF (AMSER DIOGEL). OS YW DIGWYDDIAD ARGYFWNG ARGYFWNG FFÔN, os gwelwch yn dda TU ALLAN I AWR AR 0300 123 55 66.

/ 13:00