0300 085 0001

Categorïau trwydded yrru’r DVLA

Categorïau trwydded yrru’r DVLA Trwydded 

yrru Grŵp 1

Ceir a beiciau modur


Mae angen i chi gysylltu â’r DVLA os ydych chi arminswlin. Fel arfer byddwch chi’n derbyn trwyddedmsydd yn para hyd at 3 blynedd. Yna bydd rhaid i chimailymgeisio am eich trydded yrru Grŵp 1 

Rhaid cysylltu â’r DVLA os ydych chi’n dechrau caelmproblemau sy’n ymwneud â diabetes sydd yn amharumar eich gallu i yrru (e.e. mwy nag un cyfnod difrifol omhypoglycaemia mewn 12 mis, colli adnabyddiaethmo symptomau hypoglycaemia, colli golwg, problemmgyda llif y gwaed neu’r nerfau yn y coesau neu’rmtraed).

Trwydded yrru Grŵp 2 

Cerbydau Nwyddau Trwm (LGV) a

 Cerbydau Cludo Teithwyr (PCV)

Rhaid cysylltu â’r DVLA os oes trwydded Grŵp 2 gyda chi ac os ydych chi’n cymryd unrhyw fath o feddyginiaeth i reoli siwgr gwaed/glwcos.

Dydy cymryd inswlin ddim yn atal person rhag dal trwydded Grŵp 2 ond mae’n rhaid bod y siwgr gwaed/glwcos dan reolaeth dda ac yn cael ei fonitro’n rheolaidd. Bydd angen i chi gael asesiad blynyddol gan ymgynhorydd diabetes or ysbyty a benodwyd yn annibynnol gan y DVLA. Bydd angen i chi brofi rheolaeth dda wrth mesur o leiaf 3 mis o siwgr gwaed/ glwcos ar fesurydd â chof. RHAID MESUR SIWGR GWAED/GLWCOS TRWY BIGIAD BYS DDWYWAITH Y DYDD O LEIAF A PHOB TRO CYN GYRRU.

Os ydych chi ar ddeiet rheoledig ond yn dechrau cael problemau sy’n ymwneud â diabetes sydd yn amharu ar eich gallu i yrru (e.e. colli golwg, difrod i’r nerfau neu lif y gwaed yn y coesau isaf/traed), bydd angen i chi roi wybod i’r DVLA am hyn hefyd