0300 085 0001

DIABETES A GYRRU

Gwybodaeth ar gyfer pobl â diabetes

Eich cyfrifoldebau cyfreithol:

Cysylltu â’r DVLA am eich meddyginiaeth

Cysylltu â’r DVLA am broblemau eraill sy’n gysylltiedig â diabetes

Cysylltu â’r DVLA am hypoglycaemia

Eich cyfrifoldeb chi yw hysbysu’r DVLA os:

• cawsoch chi fwy nag un cyfnod difrifol o hypoglycaemia (angen help gan rywun arall) yn ystod y dydd o fewn cyfnod o 12 mis

• ar gyfer gyrwr grŵp 2 (LGV/PCV) rhaid adrodd am un bennod difrifol o hypoglycaemia i’r DVLA yn syth

• rydych chi’n datblygu ymwybyddiaeth ddiffygiol o hypoglycaemia (llai o allu i adnabod siwgr isel yn y gwaed)

• rydych chi’n profi hypoglycaemia difrifol wrth yrru


Cysylltu â’r DVLA am broblemau eraill sy’n gysylltiedig â diabetes

Cysylltwch â’r DVLA os:

• Yw triniaeth laser wedi’i chynllunio yn y ddau lygad, neu mewn un llygad os ydych chi wedi colli golwg yn y llall yn barod

• Allwch chi ddim darllen plât rhif car (wrth wisgo sbectol neu lensys cyffwrdd) o 20.5 medr (67 troedfedd)

• Oes gyda chi broblem gyda llif y gwaed neu’r nerfau (effaith negyddol ar eich pŵer, cydlyniad neu gallu i deimlo) yn eich coesau neu’ch traed sydd yn amharu ar eich gallu i yrru, neu os oes angen cerbyd sydd wedi cael ei addasu arnoch chi (e.e. car awtomatig neu un gyda chyflymydd neu frêc a weithredir â llaw)

• Oes unrhyw gyflwr meddygol arall gyda chi sydd yn dirywio a fyddai’n  atal gyrru’n ddiogel e.e. epilepsiCysylltu â’r DVLA am hypoglycaemia

Mae hypoglycaemia yn golygu siwgr gwaed / glwcos o lai na 4 neu symptomau sy’n ymateb i glwcos. Mae’n bosib y bydd hyn yn cynnwys teimlo bod angen bwyd, chwysu, eisiau chwydu, teimlo’n sigledig neu’n wan, methu gweld yn glir, gwefysau gogleisiog, curiad calon cyflym neu ben tost, Mae llawer o ddamweiniau yn digwydd oherwydd bod gyrrwyr yn anwybyddu eu symptomau hypoglycaemia ac yn parhau i yrru.


Eich cyfrifoldebau cyfreithol: Cysylltu â’r DVLA am eich meddyginiaeth:

Triniaeth Diabetes

Grŵp 1 Car neu feic modur

Grŵp 2 LGV neu PCV

Deiet yn unig

Na

Na

Tabledi (Metformin,pioglitazone, gliptins neu’r gliflozins)

Na

Ie

Pigiadau heb inswlin (GLP1)

Na

Ie

Tabledi â risg hypoglycaemia (Sulphonylurea (e.e. gliclazide) neu meglitinides (e.e. repaglinde))

Na

Ie

Inswlin

Ie

Ie

Inswlin dros dro (e.e. Tra’n feichiog neu ar ôl trawiad y galon)

Na

Ie