0300 085 0001

Cysylltu

Apwyntiadau

Apwyntiadau

Rhif Ffôn:
03000 85 0001


Dydd Llun tan ddydd Gwener, ac eithrio Gwyliau Banc:
8.00am - 8.30am: Llinellau ffôn ar agor i wneud apwyntiadau brys yn unig
8.30am - 6.00pm: Llinellau ffôn ar agor i wneud apwyntiadau arferol
6.00pm - 6.30pm: Llinellau ffôn ar agor i wneud apwyntiadau brys yn unig

Oes gwir angen i chi ddod i’r Feddygfa?

Ffonio – rwy’n meddwl y byddai galwad ffôn yn well, a gallai ddatrys y broblem / ymholiad – ffoniwch y rhif uchod gan roi gwybod i’r teleffonydd y byddech yn hoffi derbyn galwad ffôn!

E-bost – E-bostiwch eich Cydlynydd Tîm isod fydd yn cysylltu o fewn 24 awr (ac yn llawer cynt fel arfer).

Skype – E-bostiwch neu ffoniwch eich Cydlynydd Tîm isod fydd yn gwneud y trefniadau angenrheidiol.

Y tu allan i’r oriau hyn, bydd gofal sylfaenol brys ar gael gan wasanaeth Gofal Sylfaenol Tu Allan i Oriau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – ffoniwch 0300 123 55 66


Gallwch gysylltu â’ch Tîm Allweddol ar y manylion isod:

Team Alyn

Tîm Alyn

Rhif Ffôn:
03000 85 0001

E-bost:
team.alyn@wales.nhs.uk

Cydlynydd Tîm: Nicky Rogers– gallwch ffonio neu e-bostio Nicky gydag unrhyw ymholiad.


Team Brenig

Tîm Brenig

Rhif Ffôn:
03000 85 0001

E-bost:
team.brenig@wales.nhs.uk

Cydlynydd Tîm: Julie Roberts – gallwch ffonio neu e-bostio Julie gydag unrhyw ymholiad.


Team Clwyd

Tîm Clwyd

Rhif Ffôn:
03000 85 0001

E-bost:
team.clwyd@wales.nhs.uk

Cydlynydd Tîm: Chantelle Elie – gallwch ffonio neu e-bostio Chantelle gydag unrhyw ymholiad.


Team Dee

Tîm Dyfrdwy

Rhif Ffôn:
03000 85 0001

E-bost:
team.dee@wales.nhs.uk

Cydlynydd Tîm: Anne Timney – gallwch ffonio neu e-bostio Anne gydag unrhyw ymholiad.


Team Elwy

Tîm Elwy

Rhif Ffôn:
03000 85 0001

E-bost:
team.dee@wales.nhs.uk

Cydlynydd Tîm: Liz Major – gallwch ffonio neu e-bostio Liz gydag unrhyw ymholiad.


Pob ymholiad arall

Pob ymholiad arall

Rhif Ffôn: 
03000 85 0001

E-bost:
healthy.prestatyn@wales.nhs.uk

Post:
Ty Nant, Nant Hall Road, Prestatyn, Clwyd LL19 9LG