0300 085 0001

Amdan Prestatyn Iach

Croeso i wasanaeth Prestatyn Iach! Gwasanaeth gofal sylfaenol arloesol gan y GIG ydyn ni, ac wedi ymrwymo’n llwyr i roi’r profiad gofal gorau bosib i chi.

Mae gennym amrywiaeth o staff proffesiynol blaengar sydd wedi cael eu grwpio’n Dimau Allweddol

Mae pump o’r Timau Allweddol amlddisgyblaeth hyn a phob un yn gofalu am grŵp penodol o gleifion. Mae pob Tîm yn cynnwys Meddygon, Ymarferwyr Nyrsio, Therapyddion Galwedigaethol, Fferyllwyr a chydlynydd y tîm. Yn cefnogi’r timau hyn bydd gweithwyr proffesiynol a medrus eraill, er enghraifft ffisiotherapyddion.

Mae’r trefniant yma’n golygu y gallwch gael eich gweld gan y person mwyaf priodol i’ch anghenion gofal, gan sicrhau bod Meddygon Teulu’n gallu rhoi amser i’r cleifion sydd angen gweld meddyg.

Beth oeddech yn ei feddwl?

Rydyn ni wir eisiau gwybod beth oedd eich barn am eich profiad? Sut brofiad oedd o, a gafodd bopeth ei egluro, ac a oedd pethau’n hawdd dod o hyd iddyn nhw? Anfonwch eich adborth atom.

Anfonwch eich adborth i ni

Hanesion gan Gleifion: Beryl

Yn Prestatyn Iach rydyn ni wir eisiau dod o hyd i’r atebion gorau i chi. Fel y gwnaeth Beryl ei ddarganfod, efallai nad meddyginiaeth yw’r ateb!