0300 085 0001

Eich Profiad

Mae eich adborth yn eithriadol bwysig i ni. Yn wir mae’n hanfodol os ydyn ni i roi’r gwasanaeth gorau posib.

Mae llawer o ffyrdd o rannu eich profiad gyda ni. Mae rhai syniadau isod!

"Rydyn ni eisiau gosod y safon ar gyfer adborth ar y gwasanaeth. Mae’n dweud os ydyn ni’n gwneud yn dda, sy’n galonogol dros ben i’r bobl wnaeth ddarparu’r gofal ac yn ein helpu ni i werthfawrogi a diogelu’r gwasanaethau y derbyniwn adborth da arnynt. Yr un mor bwysig, mae’n rhoi cyfle i ni ddysgu a datblygu gwasanaeth i’w wneud yn well fyth."

Chris Stockport, Cyfarwyddwr Meddygol Ardal


Consultation Feedback

Adborth ar Sesiwn Ymgynghori

Paper questionnaire available in surgery

Mae croeso i chi roi adborth i ni ar ôl unrhyw sesiwn ymgynghori. Pryd bynnag y dymunwch, os gofynnwn neu beidio. 

Efallai fod y gweithiwr proffesiynol a welsoch wedi rhoi holiadur papur i chi yn ystod y sesiwn ymgynghori – fel yr un yma – ond os na wnaeth, gallwch lenwi fersiwn ar-lein isod.

Gallwch hefyd lenwi ffurflen adborth ar ôl cael cyswllt gyda ni y tu allan i’r Feddygfa, er enghraifft gallwch gysylltu â Chydlynydd eich Tîm, neu ein ffonio neu e-bostio. 

Mae croeso i’r cwbl, ac mae i gyd yn fuddiol!

Online questionnaire

Os daethoch i’r Feddygfa am sesiwn ymgynghori’n ddiweddar ac ni wnaethoch lenwi ffurflen adborth ar sesiwn ymgynghori cyn gadael, gallwch lenwi un ar-lein yma!


Adborth Cyffredinol

Rydyn ni’n croesawu pob adborth, nid dim ond adborth ar sesiwn ymgynghori benodol.Mae’n natur ddynol ein bod yn tueddu i fod yn gynt yn rhoi adborth os na fydd pethau efallai’n mynd cystal na phan fyddwn wedi cael profiad da! Wrth gwrs, rydyn ni eisiau gwybod lle gallai pethau fod wedi bod yn well, ond byddem hefyd wrth ein bodd yn clywed pan aeth pethau’n dda...mae’n ein helpu i sicrhau ein bod yn gwella eto ar y pethau da, ac yn codi calonnau’r tîm!

Os oes unrhyw beth yr ydych eisiau ei rannu gyda ni, gallwch:-

1. Ein ffonio ar 03000 85 0001

2. Cysylltu â Chydlynydd eich Tîm Allweddol, neu aelod o’r Tîm Arwain

3. Llenwi ein ffurflen adborth cyffredinol ar-lein (cliciwch y botwm isod!)