0300 085 0001

Liz Major

Liz Major

Cydlynydd Tîm | Tîm Elwy

Mae Liz wedi gweithio i Grŵp Meddygol Pendyffryn fel ag yr oedd, ers 2013.

Mae Liz yn drefnydd gwych sy'n hoffi sialensiau newydd. Os nad ydych yn siŵr pwy allai ateb eich anghenion gofal iechyd orau, os oes gennych ymholiad neu eisiau gadael neges i un o’r clinigwyr yn eich Tîm, cysylltwch â Liz a bydd yn trefnu pethau i chi.

Gallwch ffonio Liz yn y Feddygfa ar 03000 85 0001 neu anfon e-bost at team.elwy@wales.nhs.uk.

Hoff fwyd?
Rwyf yn llysieuwraig felly dim cig yn bendant! Fy hoff brydau bwyta allan yw Indiaidd neu Tsieineaidd.

Diddordebau a hobis?
Rwyf yn llenwi fy amser hamdden yn gwneud pethau gyda’r plant, yn astudio a gwylio Homes Under the Hammer.

Llyfr da?
Rwy’n mwynhau ffuglen troseddu a newydd ddarllen rhai o lyfrau Harlan Coben yn ddiweddar. Rwy’n hoffi Tess Gerritsen hefyd.

Uchelgais
Byddwn wrth fy modd yn bod yn gymnast rhythmig, ond nid oes gen i’r siâp corff iawn felly wnes i ddim cyrraedd y tîm Olympaidd.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair
1. Brwdfrydig
2. Ffraeth
3. Creadigol.

Yr un peth alla i ddim gwneud hebddo?
Google! Alla i ddim credu fy mod wedi byw hebddo gyhyd