0300 085 0001

Janet Ronalds

Janet Ronalds

Ymarferydd Nyrsio | Tîm Elwy

Mae Janet wedi bod yn ymarferydd nyrsio ers rhai blynyddoedd, gan weithio mewn Meddygfa oriau dydd ac i wasanaeth y tu allan i oriau. Mae’n golygu bod gan Janet brofiad helaeth o ddatrys problemau gofal sylfaenol arferol a rhai mwy brys.

Mae Janet yn hapus iawn i helpu a bydd yn parhau i oruchwylio eich gofal os dymunwch. Y tu ôl i’r llenni mae gweddill Tîm Elwy yno i gefnogi - lle bo angen - fel bod eich cynllun gofal yn derbyn mantais profiad a gwybodaeth y tîm cyfan.