0300 085 0001

Sue Kidd

Sue Kidd

Meddyg Teulu | Tîm Alyn Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae Sue’n Feddyg Teulu profiadol a symudodd i Ogledd Cymru ar ôl blynyddoedd yn gweithio yn ardal Cilgwri neu’r Wirral.

Mae Sue’n teimlo’n gryf am ofal person-ganolog ac am ddeall beth yw’r pethau pwysicaf i’w chleifion. Fel y Meddygon Teulu eraill, mae Sue yn y tîm i ofalu am gleifion gydag anghenion meddygol cymhleth.

Mae gan Sue ddiddordeb mawr yn eich helpu i ganfod ffyrdd o gadw’n iach heb gymryd llwyth o dabledi, os yw’r ffyrdd hynny’n debygol o wneud y gwahaniaeth gorau neu’n well gennych.

Hoff fwyd
Cyri

Diddordebau
Garddio, cerdded, peintio, coginio.

Dechreuais beintio mewn olew’n ddiweddar a meddyliais y byddwn yn cael ychydig o wersi. Gofynnwyd i mi ddod ag un o fy lluniau i’r wers, felly dewisais un yr oeddwn yn eithaf hoff ohono ac yr oedd ffrindiau wedi’i hoffi. Gan ddal fy ngwynt dadorchuddiais fy ‘nghampwaith’ o flaen yr athro, ond i gael gwybod ‘Mae’n dangos y medri ddal brws paent”! Yn ôl at beintio o ddot-i-ddot yn amlwg.

Fi mewn tri gair....
Meddylgar, gofalgar a chwilfrydig.

Hoff beth
Fy iPad – mae’n dipyn o salwch a dweud y gwir