0300 085 0001

Clinig atal cenhedlu-yn dechrau Tachwedd 2019

Posted 16.10.19 in the

Bydd Dr Williamson yn cynnig clinig atal cenhedlu yn Nhy nant lle y gallwn ffitio, tynnu a gwirio ar IUD/Coils Os ydych am ychwanegu eich enw at y rhestr, holwch wrth ddesg y dderbynfa I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/encyclopaedia/i/article/intrauterinedevice(iud)?locale=en