0300 085 0001

Digwyddiadau

Digwyddiadau iechyd a lles i ddod yn ardal Prestatyn a Rhuddlan.

Mi fydden ni’n falch o gael gwybod am unrhyw ddigwyddiadau yn ardal Prestatyn sydd o ddiddordeb o bersbectif lles corfforol neu seicolegol. Anfonwch e-bost at healthy.prestatyn@wales.nhs.uk

22 Ionawr

Surgery Closed for Staff Training on Wednesday 22 January 2020 from 13:00 to 17:00

ALL HEALTHY PRESTATYN/RHUDDLAN LOCATIONS / 09:00